Alles onder controle. Dat is wat nodig is om openbare verlichting goed te kunnen beheren met als resultaat optimaal beschikbare openbare verlichting. Controle over uw informatie, planning, processen en budgetten voor de korte en lange termijn.

Spectrum ondersteunt u bij het beheren van de openbare verlichting. Gemeenten en andere overheden betrekken ons bij de instandhouding van de openbare verlichting in het procesmatige dagelijks beheer als ook bij onderhouds- en vervangingsprojecten.

Lees meer over onze diensten en ontdek de meerwaarde voor uw organisatie.